Kontakt

 
Robert Smaza
Dyrektor sprzedażyBiuro w Warszawie:
Stopklatka SA
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa

tel. 22 35 67 400
fax 22 35 67 401
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000332145, Regon 811994790, NIP: 851-26-64-658
kapitał zakładowy 11.171.260,00 zł (w całości opłacony)


Działowe adresy email: 
- redakcja@stopklatka.pl (redaktorzy) 
- marketing@stopklatka.pl (dział reklamy i marketingu) 
- konkurs@stopklatka.pl (obsługa konkursów) 
- serwis@stopklatka.pl (obsługa techniczna serwisu)