Tadeusz Lubelski: Historia kina polskiego

Monumentalne opracowanie ponad stuletnich dziejów polskiej kinematografii. Opatrzona licznymi zdjęciami książka to efekt wielu lat pracy wybitnego filmoznawcy - Tadeusza Lubelskiego. Książka już niedługo dostępna będzie powszechnie w sprzedaży.

Zachowując układ chronologiczny, autor pokazuje polskie kino w jego różnorodnych stylach, etapach, odmianach gatunkowych. Swoją prezentację rozpoczyna od pierwszych seansów filmowych na ziemiach polskich, zorganizowanych w 1896 roku, a kończy na filmach najnowszych, zrealizowanych w 2007 roku. Z właściwą sobie rzetelnością autor omawia początki kina na ziemiach polskich, dziesięciolecie polskiego kina niemego oraz klasyczne polskie filmy z lat trzydziestych. Przedstawia postawy i działalność filmowców polskich w czasie II wojny światowej oraz w czasach socrealizmu. Obszerne rozdziały poświęca epoce Szkoły Polskiej, kinie Młodej Kultury oraz epoce Moralnego Niepokoju. Pokazuje reakcję filmowców na stan wojenny oraz nowe zjawiska w sztuce okresu transformacji ustrojowej.

Dla każdego z jedenastu rozdziałów autor spróbował znaleźć pewną zasadę porządkującą, której źródło mieści się w jakimś kolejnym fragmencie dziejów kultury narodowej. W ten sposób cała, licząca sto kilkanaście lat, historia kina polskiego została tu opisana jako cząstka kultury narodowej Polaków.

Obj. 624 str. format 185 x 265 mm, oprawa twarda, cena det. 99,00 zł. Stopklatka jest patronem medialnym książki.

O Autorze:

Profesor zwyczajny filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, teoretyk, historyk filmu (specjalizuje się zwłaszcza w historii filmu polskiego i francuskiego), krytyk, tłumacz, redaktor miesięcznika "Kino", autor i redaktor książek: Poetyka powieści i filmów Tadeusza Konwickiego (1984), Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym lat 1945-1961 (1992, II wyd. 2000), Kino Krzysztofa Kieślowskiego (1997), Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego (2000), Encyklopedia kina (2003) oraz Odwieczne od nowa. Wielkie tematy w kinie przełomu wieków (2004). Od 1994 zastępca naczelnego redaktora miesięcznika "Kino", stały współpracownik "Tygodnika Powszechnego" i "Kwartalnika Filmowego".

Wydawca: Videograf II - styczeń 2009


opr. KS