Reklama

W celu zamieszczenia reklamy na naszym serwisie prosimy o kontakt z:

Robert Smaza
Dyrektor Sprzedaży

robert.smaza@stopklatka.pl
gsm 608 060 132

 

Biuro w Warszawie:

Stopklatka SA, ul. Puławska 435 A, 02-801 Warszawa
tel. 22 35 67 400, fax 22 35 67 401

Siedziba: Stopklatka SA, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000332145, NIP: 851-26-64-658, 
kapitał zakładowy 6.529.956 zł (w całości opłacony)