Młodość Chopina

  • chce obejrzeć 1
Polska

Film jest fragmentem biografii wielkiego kompozytora, przedstawionym na tle wydarzeń politycznych lat 1825-1830, stanowiącym próbę ujawnienia źródeł inspiracji jego dzieła i genezy jego narodowego stylu. Są to ostatnie lata przed wyjazdem Chopina z Warszawy, tuż przed wybuchem powstania listopadowego – okres jego studiów w szkole muzycznej pod kierunkiem profesora Elsnera, pierwszych koncertów, przyjaźni ze zwolennikami romantyzmu w sztuce, miłosnej fascynacji piękną Konstancją Gładkowską, wiejskich wędrówek w poszukiwaniu inspiracji muzyką ludową. Fryderyk Chopin decyduje się na wyjazd za granicę, by zdobyć nowe doświadczenia muzyczne. Tam, na wieść o powstaniu listopadowym, komponuje „Etiudę Rewolucyjną”, której prawykonanie odbywa się w Wiedniu. więcej »

obsada i twórcy

wszyscy aktorzy
wszyscy twórcy

zobacz koniecznie