Słoneczny zegar

  • chce obejrzeć 6
Polskadystrybutor:  Gutek Film

Film jest kontynuacją. Kontynuacją nie zaplanowaną, spontaniczną, biorącą się z niedopełnienia WRZECIONA CZASU, z potrzeby jakiegoś artystycznego ekshibicjonizmu, w którym tli się iskra artystycznej pychy i egocentryzmu. więcej »

zobacz koniecznie