Spis cudzołożnic

  • chce obejrzeć 19
Polskadystrybutor:  Graffiti

Gustaw jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziekan zleca mu oprowadzenie po Krakowie szwedzkiego humanisty. Szwed okazuje się blisko pięćdziesięcioletnim rówieśnikiem więcej »

zobacz koniecznie