Świat smoków: fantazja ożywiona

Dragons' World: A Fantasy Made Real
  • chce obejrzeć 5
Wielka BrytaniaUSA

Obrazy z życia smoków w naturalnym środowisku, przedstawione tak jak w filmie przyrodniczym. Film udało się stworzyć dzięki ogromnej liczbie efektów specjalnych, które pozwoliły ożywić mityczne bestie. więcej »

zobacz koniecznie