Szansa

  • chce obejrzeć 2
Polska

Janota rozpoczyna pracę w liceum jako nauczyciel wychowania fizycznego. Bierze się energicznie do pracy: tworzy drużynę piłki ręcznej, organizuje zajęcia pozalekcyjne, zdobywa sprzęt sportowy. Wszyscy są zadowoleni z jego działalności. Zajęcia są coraz bardziej absorbujące, niektórzy uczniowie muszą zrezygnować z innych zainteresowań. Janota podporządkowuje sobie uczniów i posuwając się nawet do szantażu, niszczy tych, którzy mu się sprzeciwiają.. Obraz konfliktu dwóch postaw wobec życia: władczego i aspołecznego trenera, dążącego do osiągnięcia sukcesu za wszelką cenę, i nauczyciela historii, zwolennika metod demokratycznych i wolności myśli. więcej »

powiązane

zobacz koniecznie