Startuje konkurs Trzy Korony. Pula nagród - 105 tys. złotych

"Czerwony pająk", reż. Marcin Koszałka
105 tysięcy złotych za najlepsze scenariusze filmowe związane z Małopolską! Ruszyła VIII edycja konkursu Trzy Korony - Małopolska Nagroda Filmowa. Fundatorami nagród w konkursie są Województwo Małopolskie, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Telewizja Polska Oddział w Krakowie oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe. Warto dodać, że na podstawie scenariusza nagrodzonego tą nagrodą powstał m.in. najnowszy film Marcina Koszałki, "Czerwony pająk".

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: za scenariusz dokumentalny laureat Konkursu otrzyma 20 000 zł z budżetu Województwa Małopolskiego, w kategorii filmów fabularnych przewidziano trzy nagrody pieniężne - za pierwsze miejsce - 40 000 zł z budżetu Województwa Małopolskiego, drugie - 30 000 zł z budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i trzecie - 15 000 zł z budżetu Krakowskiego Biura Festiwalowego. Warunkiem zgłoszenia tekstu do Konkursu jest związek z Małopolską poprzez tematykę scenariusza, twórcę, a przede wszystkim miejsce realizacji filmu.

W jury tegorocznego konkursu zasiądą uznani polscy twórcy branży filmowej: Jerzy Stuhr, Jan Komasa, Marcin Wrona oraz Piotr Wojtowicz.

Scenariusze zgłaszane do Konkursu należy przesyłać w terminach: do dnia 31 sierpnia 2015 roku w przypadku scenariuszy filmów dokumentalnych oraz do dnia 30 września 2015 roku w przypadku scenariuszy filmów fabularnych. Przypominamy, że decyduje data stempla pocztowego.

Celem Konkursu jest przyznawanie nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej poprzez wyłonienie najciekawszych scenariuszy filmowych związanych z Małopolską tematyką lub miejscem akcji. Realizacja Konkursu przyczynić się ma do promocji regionu, uaktywnienia środowisk twórczych oraz docenienia i nagrodzenia oryginalnego, filmowego sposobu widzenia Małopolski - ludzi, miejsc i opowieści.

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić scenariusz w dwóch formach: elektronicznej i pisemnej (czcionka Courier 12, max. 100 stron) wraz ze streszczeniem (maksymalnie do dwóch stron maszynopisu). Wzorem lat ubiegłych scenariusze przyjmuje sekretariat TVP Kraków gdzie podlegają ocenie formalnej.

Więcej szczegółów na www.malopolskie.pl/trzykorony

[PG / Inf. prasowa]