Andrew Lesnie

W latach 1995-1996 Andrew Lesnie dwukrotnie otrzymał przyznawaną przez Australijskie Towarzystwo Kinematograficzne (A.C.S.) nagrodę Milli, co przez dwa lata dawało mu tytuł "Australijskiego