Andrzej Kostenko

ur. 24 czerwca 1936

Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSTiF w Łodzi (1961). Po raz pierwszy został przyjęty na Wydział Operatorski PWSF w Łodzi w roku 1954, jednakże w tym samym roku został skreślony z listy