Andrzej Kozak

ur. 14 września 1934

Aktor teatrów krakowskich: Młodego Widza (1951�1959), Rozmaitości (1959�1966), Ludowego (1966�1967, 1974�1982) oraz Teatru Starego (1968�1974, 1982� do dzisiaj).