Andrzej Przedworski


zm. 7 lipca 2002

Andrzej Przedworski urodził się w Radomiu w 1943 roku. Był absolwentem Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i dwuletniego Studium Scenografii prowadzonego przez Józefa Szajnę.