Arkadiusz Tomiak

Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi. W latach 1992-96 zrealizował zdjęcia do kilkunastu etiud studenckich, z których kilka samodzielnie wyreżyserował. Z kinematografią związany