Bohdan Łazuka

Bohdan Łazuka urodził się w 1938 roku w Lublinie. W średniej szkole muzycznej uczył się gry na oboju. Po maturze wybrał studia na PWST, tam też zgłębiał tajniki aktorstwa estradowego pod