Bronisław Wrocławski

BRONISŁAW WROCŁAWSKI to jeden z najwybitniejszych polskich aktorów średniego pokolenia. Pełni funkcję dziekana wydziału aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej. Ma na swoim koncie