Dariusz Zawiślak

Dariusz Zawiślak urodził się w 1972 roku w Warszawie. Ukończył Executive MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia im. Leona