David A. Armstrong

Z branżą filmową jest związany właściwie od chwili skończenia osiemnastu lat. W 1982 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim zrealizował swój pierwszy projekt filmowy. Odtąd wiedział, że