David Ayer

David Ayer zaczynał swoją karierę w charakterze hydrolokatora na nuklearnej łodzi podwodnej, pływającej po wodach całego świata w okresie zimnej wojny. Współscenarzysta trzymającego w