Deborah Kara Unger

Absolwentka filozofii i ekonomii. Jest pierwszą Kanadyjką przyjętą do niezwykle prestiżowego Australian National Institute of Art. Po obronie dyplomu w 1988 roku zwróciła uwagę grając u boku