Dylan McDermott

Mark Anthony McDermott
ur. 26 października 1961

.