Ewa Stankiewicz

ur. 6 czerwca 1967

Absolwetka Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, była dziennikarką Polskiego radia Wrocław, gdzie zrealizowała wiele nagrodzonych wernisaży. Autorka filmów dokumntalnych między