Graham Greene

GRAHAM GREENE jest Indianinem ze szczepu Oneida. Urodził się w rezerwacie w Ontario w Kanadzie. Rozpoczął karierę w przemyśle rozrywkowym w 1976 roku pracując jako technik nagłośnienia w