Grant Hill

Wyprodukował filmy "Matrix Reaktywacja" i "Matrix Rewolucje". Wcześniej pod jego nadzorem powstała "Cienka czerwona linia", w reżyserii Terrence`a Malicka, nagrodzony nominacją do nagrody