Jan Kidawa-Błoński

ur. 12 lutego 1953

Studiował architekturę na Politechnice Śląskiej. W latach 90. był prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz członkiem Komitetu Kinematografii.