Joanna Jędryka

Stanisława Jędryka
ur. 1 stycznia 1940