John Toll

Toll zdobył nagrodę Akademii za najlepsze zdjęcia dwa razy z rzędu � po raz pierwszy w 1995 za zdjęcia do romantycznego dramatu Edwarda Zwicka Wichry namiętności, a po raz drugi za pracę