Katarzyna Chrzanowska

ur. 11 października 1963

Po ukończeniu XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie, rozpoczęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Warszawie. Otrzymała Stypendium