Łukasz Lewandowski

Łukasz Lewandowski w 1998 roku ukończył Akademię Teatralną w Warszawie. Współpracuje z Teatrem Narodowym. Zagrał w filmie Waldemara Szarka "Spona", w spektaklach Teatru Telewizji: "Dziady",