Łukasz Targosz

Łukasz Targosz jest kompozytorem muzyki filmowej i producentem muzycznym. W 2002 roku ukończył Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.