Maciej Robakiewicz

MACIEJ ROBAKIEWICZ swoje ważniejsze role filmowe zagrał w "Kontrakcie" (1980), "Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest" (1988) i "Uroku wszetecznym" (1996, tv)