Marina Aleksandrowa

ur. 29 września 1982

Do filmu trafiła przez amatorskie dziecięce kółko teatralne. Marina ma średnie wykształcenie muzyczne. Obecnie jest studentką ostatniego roku Instytutu Teatralnego im. Borisa Szczukina przy