Peter King

Po praktyce i pracy jako fryzjer, King został zatrudniony w firmie Bristol Old Vic i pracował przy swoim pierwszym filmie Kontrakt rysownika. Później pracował razem z Peterem Owenem przy wielu