Peter Lord

Peter Lord jest prezesem i Dyrektorem zarządzającym studio Aardman, które w 1972 roku założył wraz ze swoim długoletnim współpracownikiem Davidem Sproxtonem. Jako reżyser Lord nominowany