Robert Totten

Robert Charles Totten
ur. 27 stycznia 1937
zm. 27 stycznia 1995

znany z: