Sanja Milkovic Hays

Sanja Milkovic Hays urodziła się w Jugosławii. Jest autorką kostiumów do tak różnorodnych produkcji filmowych jak: "Misja na Marsa" ("Mission to Mars), "Star Trek: Insurrection", "Blade", "8