Szymon Bobrowski

ur. 16 maja 1972

Bobrowski należy do grona najbardziej obiecujących polskich aktorów młodego pokolenia. Bezpośrednio po ukończeniu łódzkiej szkoły filmowej otrzymał angaż w poznańskim Teatrze Nowym.