Zbigniew Kuźmiński

ur. 4 listopada 1921
zm. 12 marca 2005

Zbigniew Kuźmiński urodził się 11 kwietnia 1921 roku w Bydgoszczy. Ukończył bydgoskie gimnazjum kupieckie (1937), a następnie uczęszczał na kursy maturalne dla eksternistów. W 1945 r.